V této kategorii naleznete kurzy informačních a komunikačních technologií (ICT)
Hlavním cílem projektu je umožnit pedagogům středních a základních škol rozšířit a prohloubit dosud získané poznatky a dovednosti z oblasti práce s multimediální technikou, s jejím využitím ke zkvalitnění, modernizaci a efektivnosti výuky žáků a rovněž dosažení trvale pozitivního přístupu pedagogů k dalšímu vzdělávání v oblasti ICT.
Loga
Třetí kolo projektu „Moderní učitel se multimediálních technologií nebojí“ chce školám nabídnout možnost rozšířit kompetence učitelů v oblasti práce s multimediální technikou, která může výraznou měrou pozitivně přispět ke zvýšení efektivnosti, kvality i atraktivnosti vyučovacího procesu. Učitelé, kteří se rozhodnou pro účast na projektu, absolvují cyklus 5 seminářů kombinovaných s workshopy a závěrečnou konferenci, která bude představovat završení jejich práce. Během přímé výuky a e-learningu se účastníci seznámí s multimediální technikou, a to nejen s jejími technickými parametry, ale hlavně si osvojí její praktické používání se zaměřením na jednotlivé vzdělávací obory.
Obsahem výuky bude práce s interaktivní tabulí, notebookem a dataprojektorem, skenerem, videomikroskopem, videokamerou, digitálním fotoaparátem, chybět nebude osvojení si digitalizace původních školních materiálů.
Loga
Druhé kolo projektu „Moderní učitel se multimediálních technologií nebojí“ chce školám nabídnout možnost rozšířit kompetence učitelů v oblasti práce s multimediální technikou, která může výraznou měrou pozitivně přispět ke zvýšení efektivnosti, kvality i atraktivnosti vyučovacího procesu. Učitelé, kteří se rozhodnou pro účast na projektu, absolvují cyklus 5 seminářů kombinovaných s workshopy a závěrečnou konferenci, která bude představovat završení jejich práce. Během přímé výuky a e-learningu se účastníci seznámí s multimediální technikou, a to nejen s jejími technickými parametry, ale hlavně si osvojí její praktické používání se zaměřením na jednotlivé vzdělávací obory.
Obsahem výuky bude práce s interaktivní tabulí, notebookem a dataprojektorem, skenerem, videomikroskopem, videokamerou, digitálním fotoaparátem, chybět nebude osvojení si digitalizace původních školních materiálů.
Loga
Projekt „Moderní učitel se multimediálních technologií nebojí“ chce školám nabídnout možnost rozšířit kompetence učitelů v oblasti práce s multimediální technikou, která může výraznou měrou pozitivně přispět ke zvýšení efektivnosti, kvality i atraktivnosti vyučovacího procesu. Učitelé, kteří se rozhodnou pro účast na projektu, absolvují cyklus 5 seminářů kombinovaných s workshopy a závěrečnou konferenci, která bude představovat završení jejich práce. Během přímé výuky a e-learningu se účastníci seznámí s multimediální technikou, a to nejen s jejími technickými parametry, ale hlavně si osvojí její praktické používání se zaměřením na jednotlivé vzdělávací obory.
Obsahem výuky bude práce s interaktivní tabulí, notebookem a dataprojektorem, skenerem, videomikroskopem, videokamerou, digitálním fotoaparátem, chybět nebude osvojení si digitalizace původních školních materiálů.
Loga
Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále „ICT“) ve vzdělávacím procesu.
ICT koordinátor