Kurzy zaměřené na jazyky a jazykovou kulturu.

Název projektu:


Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
Interkulturelle Bildung fűr Kinder, Schűler und Pädagogen
IB-KSP
Registrační číslo projektu:
M00228
Název operačního programu:
Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013
Číslo priority:
1
Název priority:
Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Doba trvání:
1. 9. 2012 – 31. 8. 2014

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem ČR.

PP1 je spolufinancován Jihočeským krajem.

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, to jsou investice do Vaší budoucnosti.
Logotyp

Projekt připravený v partnerské spolupráci s Britským centrem Jazykového centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je zaměřen na zvýšení úrovně výuky angličtiny na základních školách Jihočeského kraje.

Nabízí učitelům základních škol, kteří vyučují angličtinu nebo se na její výuku připravují a nemají odpovídající jazykovou kvalifikaci, přípravu na mezinárodní Cambridgeskou jazykovou zkoušku PET a její vykonání.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých – Interkulturelle Bildung fűr Kinder und Erwachsene (IB_KE) je projektem, který chce prostřednictvím osvojování si jazyků sousedních zemí sblížit děti i dospělé dvou národů. Vedení dětí předškolního věku k seznamování se s cizím jazykem je tak jedním ze základních cílů celého projektu. Vyžaduje nejen pedagogické, ale také odpovídající jazykové znalosti lektorek, které s dětmi pracují. Prohlubování řečových dovedností i efektivních postupů, jak malé děti pro jazyk získat, lze proto označit za jednu z trvalých projektových aktivit. Jenom při kvalitním vedení budou moci děti dvou sousedních zemí spolu začít komunikovat, poznávat se a připravovat se na život v multikulturním světě.
Loga
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013,
podpořeno z prostředků Jihočeského kraje