Hlavním cílem projektu je umožnit pedagogům středních a základních škol rozšířit a prohloubit dosud získané poznatky a dovednosti z oblasti práce s multimediální technikou, s jejím využitím ke zkvalitnění, modernizaci a efektivnosti výuky žáků a rovněž dosažení trvale pozitivního přístupu pedagogů k dalšímu vzdělávání v oblasti ICT.
Loga