Název projektu:


Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
Interkulturelle Bildung fűr Kinder, Schűler und Pädagogen
IB-KSP
Registrační číslo projektu:
M00228
Název operačního programu:
Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013
Číslo priority:
1
Název priority:
Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Doba trvání:
1. 9. 2012 – 31. 8. 2014

Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) a státním rozpočtem ČR.

PP1 je spolufinancován Jihočeským krajem.

Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, to jsou investice do Vaší budoucnosti.
Logotyp