Projekt je zaměřen na zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na základních školách a zvyšování motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Projekt přispěje ke zvýšení motivace žáků ke studiu přírodovědných předmětů na 14 ZŠ v Jihočeském kraji prostřednictvím využití inovativních ICT pomůcek do vyučování přírod. předmětů.