Projekt Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých – Interkulturelle Bildung fűr Kinder und Erwachsene (IB_KE) je projektem, který chce prostřednictvím osvojování si jazyků sousedních zemí sblížit děti i dospělé dvou národů. Vedení dětí předškolního věku k seznamování se s cizím jazykem je tak jedním ze základních cílů celého projektu. Vyžaduje nejen pedagogické, ale také odpovídající jazykové znalosti lektorek, které s dětmi pracují. Prohlubování řečových dovedností i efektivních postupů, jak malé děti pro jazyk získat, lze proto označit za jednu z trvalých projektových aktivit. Jenom při kvalitním vedení budou moci děti dvou sousedních zemí spolu začít komunikovat, poznávat se a připravovat se na život v multikulturním světě.
Loga
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013,
podpořeno z prostředků Jihočeského kraje